Polarsirkelen lufthavn

Ny flyplass i Mo i Rana, Helgeland

Rana Utvikling bidrar i betydelig omfang i arbeidet med å skaffe Mo i Rana og Helgeland en stor lufthavn.  

FREYR - batterifabrikk i Mo i Rana

En grønn nordisk løsning for å møte akselererende etterspørsel etter batterier. FREYR er et norsk selskap som utvikler en kombinert 32+2 GWh litiumbasert batterifabrikk og en 600 MW vindmøllepark i kommunene Mo i Rana og Nesna i Nordland.

Dypvannskai

En grønn nordisk løsning for å møte akselererende etterspørsel etter batterier.

Campus Helgeland

Campus Helgelands visjon er å være en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og et nasjonalt forbilde på samhandling mellom utdanning og arbeidsliv.

Helgelandssykehuset

Rana Utvikling har fra 2015 arbeidet med å sikre et fortsatt sterkt Helgelandssykehuset i Mo i Rana, jf. strategisk næringsplan.

Nesna industripark

Nesna Industripark er et framtidsrettet industriområde med tilrettelagt areal, nært spennende næringer innen industri med maritim tilknytning.

Invest in The Rana Region

Vår region i "Invest in The Rana Regian" har store vekstambisjoner og prosjekter som potensielt kan kreere flere tusen arbeidsplasser.

Om Rana Utvikling

Rana Utvikling er Rana kommune sin næringsetat og visjonen er å være regionens fremste ressurs for næringsutvikling. Selskapets viktigste oppgave er å legge til rette for ny næringsvirksomhet og bidra til å forbedre rammevilkårene for næringsdrivende.

Close Menu
Copy link
Powered by Social Snap