RANA UTVIKLING

Konsulentbistand, opplæring og samarbeid

Selskapets viktigste oppgave er å legge til rette for ny næringsvirksomhet og bidra til å forbedre rammevilkårene for næringsdrivende.

Våre prosjekter

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan ble vedtatt i kommunestyret 10. desember 2013. Dette er første revisjon av planen som nå skifter navn og status til «Temaplan næringsutvikling».

Polarsirkelen Lufthavn

Polarsirkelen Lufthavnutvikling er næringslivets, regionens og Rana kommunes verktøy for i samarbeid med Avinor og myndighetene å komme til beslutning om etablering av en ny stor flyplass på Helgeland

MidtSkandia

MidtSkandia er en ideell forening som har eksistert i over 30 år og er tatt opp som offisielt grenseorgan av Nordisk Ministerråd, som er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan.

Byregionprogrammet

Kommunal og Moderniseringsdepartementet har initiert «Byregionprogrammet». Målsettingen er å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å fremme næringsutvikling.

Arctic Circle Data Center AS

Arctic Circle Data Center AS, ACDC, er eid av Rana Utviklingsselskap, Mo Industripark og Inkubator Helgeland.

Etablererservice

Rana Utviklingsselskap har mer enn 25 års erfaring i å veilede og legge til rette for gründere. Tilbudet har hele tiden utviklet seg, og i dag kaller vi tilbudet etablererservice.

Rana Utviklingsselskap

Rana Utviklingsselskap AS er kommunens fremste verktøy innen nærings- og etableringsspørsmål. Selskapet har syv ansatte. Med bred kompetanse og et godt utbygget nettverk kan vi tilby konsulentbistand, opplæring og samarbeid. 

Rana Utviklingsselskap tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Kontakt oss for mer info!

Temaplan næringsutvikling

Strategisk næringsplan ble vedtatt i kommunestyret 10. desember 2013. Dette er første revisjon av planen som nå skifter navn og status til «Temaplan næringsutvikling». Planen

Les mer »
Close Menu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap